12599

Sevgili; Sitemizin takipçileri, Site Rahmetli Dedemin Ruhunun Şad olması için açılmıştır.

         Sevgili ; Sitemizin takipcileri,
 
          Bu siteyi Dedem Nuri Şeke'in Ruhunun Şad Olması için açıyorum.
   
            Cumhuriyetin kuruluşu ile başlayan Şeker Fabrikasının kuruluş öyküsünü sizlerle paylaşarak yanlış bilinen bazı konuların aydınlanmasını sağlamak istiyorum. 1923 senesinde, Yurdumuzun Yunan işkalinden kurtulması sonrası Ülkemizdeki Ekonomik yoksulluğun ne boyutta olduğunu Memleketin halini biraz tasfir etmemiz gerekecektir. Uşak olarak bizler iki yıldan biraz fazla Yunan işkali altında yaşamış bir il olarak Düşman işkalinin ne demek olduğunu, işkali yaşamayanlara göre biraz daha iyi biliriz. Yaşanan acıların etkisinin,ne olduğunu eski kuşakların çektikeri acıları bizlere anlatmalarının yanında, hala o zamandan kalan izleri bizlerde görerek bu acıları yaşadık. 
     
          Dedem Osmanlı döneminin sonuna doğru, toplumun içinde bulunduğu olumsuzlukları yaşayarak bire bir gördüğü için gelecek günlerde yapmayı tasarladığı Şeker Fabrikası kurma konusunun alt yapısını ta ozamanlardan oluşturmaya başlamış.Bunun için  pancarı incelemeyle başlamış.Kalfa Köyündeki Çiftliklerinde, Avrupadan elde ettiği pancar tohumlarıyla pancarı yetiştirerek başlamış.Fabrikanın ana ham maddesi olan Şeker Pancarını önce kendisinin tanıması, ondan sonra da pancardan şekerin nasıl elde edilebileceğini araştırmaya başlamış. Sonrada elde ettiği pancarları evde rendeleyip rendelenmiş pancarları kaynatarak içindeki tatlı usareyi çıkarmış.
            
             Aile mesleklerinde helvacılık olduğu için elde ettiği tatlı suyu kaynatarak şerbet elde etmiş. Bu şerbetide çöğen suyuyla işleme tabi tutarak köpük helvasını elde ederek bu köpük helvasını bakın bu köpük helva çükünderden yapıldı ( O zamanlar pancara çükündür denirmiş ) diye çevresine tanıtma işlerine girerek topluma zamanı gelince Şeker fabrikası kurarak kendi şekerimizi kendimiz üreteceğiz diyerek dolaşmış.

            Burada biraz geriye giderek Molla Ömer Oğullarının sizlere tanıtılması gerekecek. Çünkü ailenin yaptıkları işlerin çeşitliliği ve çokluğu nedeniyle toplumun geneliyle nekedar alakadar olduğunu göreceksiniz. Bizim kökümüz Kırıma dayanmaktadır. Atalarımız Kırımdan Erzuruma göç etmişler, oradan da Bursa Kınık'a gelerek yerleşmişler. Daha sonraları Kütahya'ya gelmişler, oradan da Uşak merkezde Aybey mahallesine ve oradan ziraatle uğraştıkları için Uşak'ın merkez Köylerinden Muharremşah Köyüne yerleşmişler. Daha sonra da Kalfa Köyünde satılan büyük bir çiftliği satın alarak son yerleşimlerini gerçekleştirmişlerdir. Ticaretle iştigal ettikleri içinde Uşak'ta Aybey Mahallesinden bir ev alarak, Uşak ve Kalfa Köyü arasında yaşamaya başlamışlardır.
           
               Ailesinin yaptıkları işlerden bahsedecek olursak, Dedemin başarısının nedenleri biraz olsun ortaya çıkacaktır. Ailenin çok geniş olması yaptıkları işlerin çeşitli olmasına sebeb olmuştur. Kırımdaki yaptıkları işleri hakkında bariz bir bilgiye sahip değilim. Ancak burada yaptıkları işler dikkate alınacak olursa, oradada çok aktif oldukları ve belkide ayni işleri yaptıkları anlaşılacaktır. Sırasıyla işleri yazacak olursak, Rençberlik - Bahçevanlık - Büyük ve Küçük baş hayvan besiciliği - Halıcılık ( Yerli Rumlarla halı ihracatı yapıyorlar. kırk iki köyde halı tezgahı kurarak köylülere fason halı dokutuyorlar)- Haşhaş yağcılığı - Haşaş yağcılığı Yiğit Başılığı - Kalaycılık - Helvacılık. Bunun dışında Kırım kaynaklı olmaları nedeniyle olsa gerek Kırımdan At getirip at satıcılığıda yapmışlar. Yeni nesil bu işlerin çoğunun adını yeni duyuyor olabilir,ancak bu işleri yapanlar daima halkın içinde onlarla haşır neşir olmaktadırlar. Haşhaşınından yağ çıkartacaklar, Bakır kaplarını kalaylattıracaklar mutlaka dedemlerin ailesiyle işlerini halledeceklerdir.
             
           Bu tablodan sonra gelelim Dedemin gençliğine, Ailenin genç delikanlısı Okullarda daima birinci olduğu gibi Hocalarınıda şaşırtan bir zekaya sahipmiş. Köyde kendisine verilen işleri,daima daha çobuk daha verimli nasıl yapacağını düşünür ve uygularmış. Onun bu zekası çevreninde dikkatini çekermiş. Fiziki olarak da akranlarından farklı bir yapıya sahipmiş. İşten hiç kaçmaz işler benden kaçsın dermiş. Son zamanlarında da biz torunlarına sohbet sırasında daima şunu anlatırdı.

             Hiç bir zaman işte yoruldum demeyin işten kaçmayın, iş sizden kaçsın derdi. Kalfa Köyündeki çiftliği daha verimli kullanabilmek için yaptığı yenilikler herkesin dikkatini çekermiş. Halıcılık yaptıkları için iplerin boyanması için gereken Kök boyayı teminde zorlanınca Köyde onu yetiştirerek kendi boyalarını kendileri yetiştirmişler. Onun içinde Kalfa Köyündeki çiftliğin adı Boyalık olarak anılırdı. Halı İhracatı yaptıkları için yerli Rum ortakları, Dedem Askere gittiğinde (  Askerliğini Sultan Hamit devrinde İstanbulda yapmış ) İstanbuldaki Ticaret yaptıkları Rumlara dedemi emanet etmişler.
 
             Dedem Askerliğini İstanbulda İnzibat eri olarak yapmış. Tatil günleri İstanbuldaki halı ihracatını beraber yaptıkların delikanlıları Dedemi yalnız bırakmamışlar  ve daima onun izinli olduğu dünler kışladan alarak iş yerlerine, kendi muhitlerine ve evlerine götürürlermiş. Dedemin çok sosyal ve bilgili olmasından dolayı  Rumların iş ve aile çevresinde hayli sevilen ve aranan birisi olmuş.Bu yaşadığı olumlu çevre onun ileride yapacağı hizmetin alt yapısında önemli bir yer tutmuş. Ticareti bizlerdan iyi bilen ve yapan Rumların yaşadığı bu çevre dedemde olumlu izler bırakmış.
         
             Bu yaşadığı olumlu çevre sayesinde, Hindistanda Şekerin şeker kamışından, Avrupada ise Şeker Pancarından elde edildiğini öğrenmiş. Bu konuda askerlik sonrası daima beyin jimlastiği yaparak, hayatına devam etmiştir. Memleketindeki topraklarda yalnız hububatın yetiştirilmesi Köylünün yaşam ihtiyacına kıt kanaat yetmesi, onun en büyük üzüntüsü olmuştur. Onun için daima Vatandaşlarına yeni bir ikame zirai ürünnün bulunup uygulanmasını düşlemiştir.

               Amacı, toplumun  yaşam seviyesinin yükseltilmesini sağlamaktır. Ancak Osmanlının son zamanlarında ve Kapitülasyonların varlığının bu işi nasıl etkileyeceğini bu konuda hareket tarzının ne olacağını hesaplayarak günlerini geçirmektedir. Ancak yapacak bir şey yoktur, siyasi olarak ortalık karışıktır. Osmanlı son günlerini yaşamaktadır. Aile tüm gücü ile hizmet verdikleri sektörlerde görevlerini yapmaktadır. Dedemin çevresi bir hayli genişlemiş ve ileride yapacağı fabrika kurmanın alt yapısını hazırlanmıştır.
         
                Belirsizliklerin devam ettiği sıralarda ilgilendiği konuyu ağır ağır uygulamaya başlama zamanının geldiğine karar vererek, Avrupadan elde ettiği Pancar tohumunu Çiftliğinde yetiştirmeye başlıyor. Bu sıralarda tarih takriben 1323 lerdir. ( 1906 - 1907 ) gibi yetiştirdiği pancarları mutfaktaki rendelerle rendeleyip kaynatıyor. Kaynattığı pancarları gene mutfaktaki ilistirde sıkarak şekerli sularını elde ediyor, ancak bu şekerli sıvı hem kirli hemde kokulu oluyor. Bu olayın çözümününde  Kimya bilgisine dayandığını anlıyor. Başlıyor bunu araştırmaya. Elde ettiği kirli şekerli sıvıyı kireç kaymağı ile muameleye tabi tutarak bu konuyuda başarıyor. Kirli kokulu şerbete kireç kaymagı uygulayıp kazanlarda dinlenmeye bırakınca sabahleyin tortuların dibe çöktüğünü ve kokusununda gittiğini geriye berrak bir tatlı sıvının kaldığını görüyor.
       
                Mesleklerinde helvacılıkta olduğu için bu şerbeti kaynatarak koyu bir ravank elde ediyor. Bu ravankkada, köpük helva yapımında kullandıkları Çöğen suyunu katarak beyaz köpük helvayı elde ediyor. İşin birinci etabını başarı ile bitirdiği için sevinçten uçuyor. Şimdi sıra işin ikinci etabına geliyor. Artık pancardan şerbet ve şerbettende köpük helvayı yaptığını çevresine göstererek ve tadına da baktırarak, önceki yaptıkları köpük helvadan hiç bir farkının olmadığını anlatmaya başlıyor. Dükkanlarına gelen köylülere işte bakın pancardan yaptığım köpük helvası bu diye onlara Çükündür köpük helvasını satıyor.

               Sonrada onlara, bakın zamanı gelince bir Şeker fabrikası kurarak kendi şekerimizi kendimiz yapacagız diyor. Ayrıca da Uşak'taki esnaf  ve Eşraf arkadaşlarına hazır olun yakında bir şeker fabrikası kuracagız şimdiden paraları hazırlayın diyerek onlarında belleklerinde bu konunun tartışmasının fitilini ateşliyor. Dedem kendinden öncede Şeker Fabrikası kurma fikrinde olanların olduğunu biliyor ve onların her hamlesini takip ederek fabrika kurma konusunda Osmanlıdan aldıkları imtiyazları da takip ederek belleğini kaydediyor.

                 Ama o girişimciler bir türlü uygulamaya geçelmedikleri için, çok kimse de dedemin düşüncesini o şekilde algılayarak Molla Ömer oğlu da bunu yapamıyacak diye düşünerek dedemle dalgasını geçiyorlar. Babam İlk Okula gittiğinde arkadaşları babama Şeker Fabrikası Müdürünün oğlu diyerek alay ederlermiş, Babam bunu bize duygulanarak ve mutlu bir şekilde anlatırdı. Bu fabrika kurma girişimlerinin birini de Uşak'lı Halı tüccarlarından  Celepzade Hacı Ahmet Efendi yapmıştır. Ancak tüm girişimciler işin parasal gelirini düşünerek kareket ettikleri için, yani Rantabilitesini düşündükleri için bu işi karlı görmeyip vazgeçmişlerdir. İleride Osmanlı Dönemindeki müteşebbislerin yaptıkları girişimleri sırasıyla bilgilerinize sunacağım.
 
                Rahmetli dedem yapacağı yatırımın karlılığını bir tarafa bırakaraak, Fabrikanın kurulmasıyla ekonomik yönden perişan olan Uşaklıların ve civar köylülerinin kendi emekleriyle kendi tarlalarında çalışarak alın terlerini döküp üretimini yapacakları pancarlardan elde edecekleri gelirle mutlu olacaklarını düşünerek hareket etmesi diger yatırım düşünenlerden ayrıldığı en büyük özelliğidir
         
              Her şeyden önce; Dedeme inanarak bu mucizevi yatırımın yapılmasında ilk adımı atarak, Şirkettede A grubu hisse senetlerinin sahibi olma şerefini kazanan Uşak'ın Eşraflarının " Müessislerin" adlarını yazarak sizlerin incelemesine sunmak istiyorum. Siteyi ziyaret edipte listede adları bulunanların akrabası olan aile mensupları bana ulaşarak bilgi alış verişi yaparak  bu tarihi belgenin daha doğru aktarılmasına hizmet etmeleri beni çok mutlu edecektir. Şimdiden hepinize teşekkürler. 

     

           Uşak Terakki-i  Ziraat  Türk  Anonim   Şirketinin  İlk  Kurucusu
             
                        " Müessisi "  Olan  Elli  Eşrafın  İsimleri                      
                  

                    1 - Adanalı Oğlu  Rüştü                                          26  -  Kabalak  Oğlu  Hasan

                       2  -  Akçe  Oğlu  Küseyin                                        27  -  Karataşlı  Oğlu Hacı  Hüseyin
      
                    3  -  Aşık  Oğlu  Habib                                             28  -  Kavas  Oğlu  Mehmet  

                    4  -  Bacak  Oğlu  İsmail                                          29  -  Kaşıkcı  Oğlu  Ahmet

                    5  -  Bayraktar  Oğlu  Mehmet  Ali                          30  -  Kıyye  Oğlu  aHMET

                    6  -  Köçekci  Oğlu  Mustafa                                   31  -  Koca  Bıyık  Oğlu  Halil  İbrahim

                    7  -  Buğdaylı  Oğlu  Hüsamettin                            32  -  Leblebici  Şerif  Oğlu  Şerif

                    8  -  Cinci  Oğlu  Yusuf                                            33  -  Molla  Hüseyin  Oğlu  Mehmet

                    9  -  Çakal  Oğlu  Arif                                               34  -  Molla  Ömer  Oğlu Muhsin ( Babam )

                  10  -  Deli  Kerim  Oğlu Hacı  Ali                               35  -  Molla  Ömer  Oğlu  Nuri ( Dedem )

                  11  -  Demirci  Oğlu  Mehmet                                    36  -  Muharrem  Oğlu  Halil

                  12  -  Dombay  Oğlu Hacı  Osman                            37 -  Mütevelli  Oğlu  Ahmet 

                  13  -  Eyyüb  Oğlu  Damadı  Ahmet                          38  -  Mütevelli  Oğlu  Mehmet

                  14  -  Eyyüb  Oğlu  Lütfi                                            39  -  Piştavcı  Oğlu  Mehmet

                  15  -  Hacı  İmam  Oğlu Mehmet                                40  -  Safi  Oğlu  Hacı  Süleyman

                  16  -  Hacı  Bekir  Oğlu  Osman  Zeki                       41  -  Selvi  Oğlu  Rasih

 
                17  -  Hacı  Mustafa  Oğlu  Mehmet                          42  -  Serdar  Oğlu  Ali 

                  18  -  Hikmet  Oğlu  Bekir                                          43  -  Süleyman  Oğlu  Hacı  İbrahim

                  19  -  Hoca  Zade  Süleyman                                     44  -  Sofu  Oğlu  Faik

                  20  -  Hoca  Zade  Yusuf  Ziya                                   45  -  Sunullah  Oğlu  Mehmet

                  21  -  Hacı  Sarı  Oğlu Hacı  İbrahim                          46  -  Tahmis  Oğlu  Şerif  

                  22  -  Hacı  Sarı  Zade Hacı  Hafız  Şerif  Sadık         47  -  Tarakcı  Oğlu  İbrahim

                  23  -  Hacı  Veli  Oğlu  Şerif                                        48  -  Topal  Oğlu Hacı  İbrahim

                  24  -  Hemşeri  Oğlu  Mehmet                                    49  -  Yusuf  Hoca  Oğlu Musa  Kazım
                 
                  25  -  Hacı  Hüseyin  Oğlu  Bekir                               50  -  Köle  Zade  Süleyman