12599

Uşak Şeker Fabrikası İle İlgili Yorumlarım - 4


                   
                   15 . Mart . 1938  Tarihli Cumhuriyet Gazetesi

 
    *          Sümer  Bank  Umum  Müdürlüğünden :
     Tasfiyesi hitam bulan Uşak Terakkii Ziraat Türk Anonim Şirketine aid olup eshabı tarafından zayi 
edildiği bildirilen aşağıda isim, numara ve miktarı yazılı nama muharrer hisse senetleri yerine kaim 
olmak üzere eshabına ikinci bir vesika verileceğinden eskilerininb hükmü kalmadığı ilan olunur.


                 E  S  A  M  İ                                                  Döküm      Makbuz     Hisse         Tutarı   
                                                                                                            No.            No.          adedi          Lira

         Kütahya 'da  :  Eczacı Mahmut Kamil                                     4999         7616            50             100.-

         Manisa'da    :  Denizli Kadısı oğlu Tevfik Şükrü                    4082          4154           25               50.-

         İzmir             :  Bulgurlu oğlu Mehmet                                     4449          4510         300             300.- ?

         Soma           :   Muhasebici Hususiye memuru Kamil             5442        10439           25               50.-

         Manisa        :  Pamaklı oğlu Fabrikatör Reşat                         4070          3142         250              500.-

         Salihli         :   Keresteci Mehmet Arif                                       5673        13748           20                40.-

         Uşak  Monde  Köyü : Ak Mehmet oğlu İbrahim                      1258            465             6                12.-

           "           "            "    : Binbaşı oğlu Hüseyin                           5360          1587             3                  3.-

           "           "            "    : Kürt oğlu Veysel                                    1194            442           12                24.-            

                                                                                                     Y E K Ü N ............               691            1.382.- 

 


                                 -----------------------------   *   --------------------------                    
                         


                          23 . Mart . 1938  Tarihli  Cumhuriyet  Gazetesinden

                     *                                      
                                                      Hali  Tasfiyede  Bulunan  

                                 Uşak   Terakkii   Ziraat
                              Türk   Anonim   Şirketinden

      Tasfiye halinde bulunan Şirketimizin mallarından  41  adet  Fordston Traktör, 18  adet fort kamyonu,       7  adet Beher kültivatoru,

    3  adet  Rudsak pulluğu,  7  adet  Oliver kültivatoru,  12  tane düz satıhlı demir merdane, 4  adet biçer bağlar orak makinası, 1 adet

    Traktörü, 2 adet  Hanomak, 11  adet Disk Hora,  27 adet çift ve tek demirli Oliver pulluğu,  7 adet çift demirli  Jondiri pulluğu  16 adet

    Disk pulluğu ve 11 adet beher çift demirli pulluğu Uşak'ta Şeker fabrikasında  3 Haziran 933 cumartesi günü saat  14.00 ten itibaren

    açık artırma ile satılacagından talip olanların satış gününde Fabrikada hazır bulunmaları ilan olunur.  (  3640  )

                                                                                                                   Hali  Tasfiyede  Bulunan
                                                                                               Uşak terakkii Ziraat türk Anonim Şirketi
                                                                                                                      Tasfiye  Memurluğu 

                   ----------------------------------  *  ---------------------------

    26 . Mart . 1938  Tarihli  Cumhuriyet Gazetesinden

   29 . Nisan . 1938      "             "                      " 
      *      S  Ü  M  E  R    B  A  N  K

                    Umimi   Müdürlüğünden :                              
            Hali Tasfiyede  Uşak  T . Z . T . A . Şirketine aid olup ashabı tarafından zayi edildiği bildirilen aşağıda isimleri, numara ve miktarı yazılı nama muharrer hisse senetleri yerine kaim olmak üzere ikinci bir vesika  verileceğinden eskilerinin hükmü kalmadığı ilan olunur.

                          E  S  A  M  İ                                                              Döküm        Senet        Hisse       Lira
                                                                                                               No.             No.          Adedi        Kr.    
   Manisa Tahirpaşa hadifi Bay bahri                                               4068            3124           100          200.-
   
   Afyon saylavı B.Ruşen Eşref                                                         4300            5336              2              4.-

   Afyon saylavı B.Ruşen Eşref refikası Saliha                                4301            5337              4              8.- 

   Salihlide Hancı Mustafa                                                                 5929             9707           50           100.-

   Uşak Genice (Yenice)? Köyü Hüseyin oğlu karısı Hanım           3630             3895             1              2.-

   Uşak Kızılhisar Köyü Ali Usta oğlu İsmail                                    6620             7185              3              6.-

   Uşak İmrez Köyü Kürt Osman                                                       4238             4100              1              2.-

   Uşak Paşacık Köyü Abdullah Bey oğlu Ali Fehmi                      5869             5317             13            26.-

   Uşak Paşacık köyü Bekir efendi oğlu Osman                       1645/3229    1601/4359        12/3          24/6

   Uşak Paşacık köyü Çengel oğlu Mehmet ve Cemile                   3231             4361               4              8.-

   Uşak Çorum köyü Ahmetcik oğlu Mehmed                                  3313             2262               3              6.-

   Uşak Çorum köyü Cafer oğlu Cafer                                               3307             2257               3             6.-

   Uşak Corum Köyü Osman oğlu Mustafa                                       3309             2258               3             6.-

   Uşak Avgan Köyü Topal oğlu Emir onbaşı                                   6649             6235               1             2.-

   Uşak Samatlar Köyü Hasi oğlu Vildan                                           1238             2145               3             6.-

   Uşak Samatlar Köyü Bey oğlu Hüseyin                                         7368             9903               2             4.-
 
   Uşak Samatlar Köyü Hacı Mehmet oğlu Mustafa                          1229             2134               3             6.-

   Uşak Kökez Köyü Hacı İshak oğlu hasan                                      1212             2119               3             6.-

   Uşak Azizler Köyü Tutgut oğlu Hacı Murat                                    1250             2157               3             6.-

   Uşak Karlık Köyü Ayan oğlu Salim                                                 3154             2209               5            10.-

                                             

                            --------------------------   *   ----------------------


           26 . Mart . 1938  Tarihli Cumhuriyet Gazetesinden 

      *    Sümar  Bank  Umumi  Müdürlüğünden :

     Hali Tasfiyede Uşak Terakkii Ziraat Türk Anonim Şirketine aid olup ashabı tarafından zayi edildiği 
bildirilen aşağıda isim, numara ve miktarı yazılı nama muharrer hisse senetleri yerine kaim olmak üzere
ashabına ikinci bir vesika verileceğinden eskilerinin hükmü kalmadığı ilan olunur.

                   E   S   A   M   İ                                                    Döküm            Senet           Hisse          Lira
                                                                                                  No.                  No.                            

   Uşak  Karlık Köyünden Çoban oğlu Osman                   3155                2210                 5               10.-

      "          "             "         İmam oğlu Ahmet                      3164                2219                 5                10.-

      "          "             "         Ömer, Mehmet                           7375                9920                 2                  4.-
      
      "          "             "         Ayan, İbrahim                            7377                9921                 1                  2.-

      "     Ortaköyden          Mehmet oğlu Yusuf                   7360                6299                 1                  2.-

      "              "                    Ramazan oğlu Sefer                 4238                4100                 1                  2.-

      "              "                    Hamamcı oğlu Mustafa            7307                4786                 2                  4.-

      "              "                    Deli Halil oğlu Ramazan           4238                4100                 1                  2.-

      "     Çarık Köyünden   Aziz oğlu Veli                            6489                 5510                 1                  2.-

      "              "                    Serdar, Hasan Hüseyin              686                   381                 3                  6.-

      "              "                    Karabekir oğlu Mehmet           7359                 9905                 1                  2.-

      "              "                    Kürt oğlu Şaban                       6552                 7117                 1                  2.-

      "              "                    Bayraktar oğlu İsmail               8137                 9980                 1                  2.-

      "    KürdülKöyden       Kör Hüseyin, Durmuş                 781                  408                  3                 6.-

      "             "                     Tokat oğlu Hüseyin                  3170                1198                  1                 2.-

      "             "                     Armağan oğlu Mehmet               809                  436                  3                 6.-

      "             "                           "            "    Mehmet Çav.     1310               1466                  3                 6.-

      "     Kabaklarköyünden  Şeherli  oğlu Ali                       6469               5556                 2                 4.-

      "             "                     Bölükbaşı oğlu Ali                       6548               7113                 1                 2.-

      "             "                            "             "   Ahmed                1508               2358                 3                 6.-

      "             "                     Ali oğlu Ahmet Ali                         6479              7200                 1                 2.-

      "             "                     Himmet oğlu İsa                            6518              5572                 1                 2.-

      "             "                     Ali oğlu Ahmet                               8180              9998                 1                 2.-

                                                                                                                                                 44               88.-

                                                      -------------------------   *   -----------------------                        

             
    09 . Nisan . 1938  Tarihli Cumhuriyet gazetesinden


         *
              Sümer Bank  Umum  Müdürlüğünden :

               Hali Tasfiyede Uşak terakkii Ziraat türk anonim Şirketine aid olup ashabı tarafından zayi edildiği 
  bildirilen aşağıda isim, numara ve miktarı yazılı, Nama muharrer hisse senetleri yerine kaim olmak üzere
  ikinci bir vesika verileceğinden eskilerinin hükmü kalmadığı ilan olunur.

              E   S   A   M   İ                                                                          Döküm    Sened     Hisse     Lira
                                                                                                                  No.          No.
    Uşağın Zep Köyünden : Hatip oğlu Molla Mehmet                          539         1814         6           12.-

        "         "               "      : Serkeşci oğlu Mehmet                               540         1815         6           12.-

        "         "               "      : Sefer Oğlu İbrahim                                   5100          - . -           2             4.-

        "  Karabayalık    "      : Hacı Ömer O. Ahmet                                  518         2008          6           12.-

        "         "               "      : Iğdırlı oğlu Osman                                   1459         2310          3              6.-

        "         "               "      : Hacı Ömer oğlu Mehmet                           1464        2315          3              6.-

        "  Kızılcasögüt   "     : Çemen oğlu Süleymen                              6485        5506          2              4.-

        "         "                "     : Ferit oğlu Haşim                                        6491        5512          2              4.-

        "   Akat                "     : Kart oğlu Molla Hüseyin                           3489          709          3              6.-

        "        "                 "     : Hacı Yusuf oğlu Ahmed                            3422          712          6            12.-

       "         "                 "     : Molla Osman oğlu Osman Ça.                  3636        3901          3              6.-

       "         "                 "     : Muharrem oğlu Ali                                     3638         3903         1               2.-
 
       "         "                 "     : Çepni oğlu Osman                                     3653         3918         1              2.-

       "         "                 "     : Dümbek oğlu Hüseyin                               3656         3921         1              2.-

       "         "                 "     : Kamer oğlu Mehmet Ali                             3667         3932         2              4.-

       "         "                 "     : Hacı yusuf oğlu İbrahim                            7371         6214         2              4.-

       "         "                 "     : Dümenli oğlu İbrahim                                4238          4100        3               6.-

       "         "                 "     : Kodal oğlu Köse Mehmet                          4238         4100         2               4.-

       "         "                 "     : Kamer oğlu Molla Halil                               5137       13404         2               4.-

       "         "                 "     : Kadı oğlu Abdullah                                    5136       13403         1               2.-

       "    Teğen             "     : Cennet oğlu Mehmet                                  2863         2425         1              2.-

       "         "                 "     : Ayvay oğlu Bekir                                         2873        2435          5            10.-

       "         "                 "     : Veli oğlu Hasan                                            2877        2439          2              4.-

       "         "                 "     : Kahya oğlu Şerif                                           2881        2443          1             2.-

       "         "                 "     : Camii                                                              4004        3669          2             4.-

       "         "                 "     : Köle oğlu Hasan                                           6737         6238          1             2.-

       "    Bekdemir       "     : Deveci oğlu İsmail                                         1014         1306          5           10.-

       "         "                 "     : Hasan oğlu Kadir                                          1016          1307         3             6.-
 
       "         "                 "     : Çelik oğlu Ali                                                 1017          1309         3             6.-

       "         "                 "     : Halil oğlu Ömer Çavuş                                  1018          1310         3             6.-

       "         "                 "     : Hacı Yörük oğlu Hüseyin                              1021          1313         3             6.-

       "         "                 "     : Kara Yusuf oğlu Süleymen                           1024          1316          3            6.-

       "         "                 "     : Kır Mehmet oğlu Yusuf                                 1025          1317          3            6.-

       "         "                 "     : Kara Yusuf oğlu Bayram                               1026          1318          3            6.-

       "    Maramşa        "     : Göç oğlu Mehmet                                           3389          9936          3            6.-

       "         "                 "     : Esir oğlu Hüsnü                                             5016         13149          3            6.-

       "         "                 "     : Kavas oğlu Hasan                                          8121           9961          2           4.-

       "     Susuz            "     : Hacı Ahmet oğlu Ahmet                                 3540           3805          3            6.-

       "         "                 "     : İmam oğlu Mehmet                                         3563           3864          1            2.-
 
       "         "                 "     : Kabaş oğlu Recep                                          3590           3856          1            2.-

       "         "                 "     : Kabaş oğlu Abdullah                                     3591            3857         1            2.-

       "         "                 "     : Kabaş oğlu Hüseyin                                       3729            3994         3             6.-
     
       "         "                 "     : Hasan oğlu  Ömer                                           3718            3983         2             4.-