12599

Uşak Şeker Fabrikası İle İlgili Yorumlarım - 3


         Uşak  Şeker  Fabrikasının
   Kuruluşunda  Çorbada  Tuzum  Olsun                             Diyerek Küçücük  Hisse  Alan
          Saygı  Değer  Şirket  Ortakları 

            Bu yazacağım Yazıyı dikkatle okuyunuz ve listelerde geçmişten Ailenizin Lakap veya adları var ise sizin Şeker Fabrikasından 1930 lardan buya duran hisseleriniz var demektir. İlğilenirseniz ( Uşak'ta iseniz Belediyenin karşısındaki Şeker Optikte benimle temasa geçiniz." Mehmet şeker " ) Uşakta değilseniz sitemden irtibata geçerek bilgi ve belgelerinizi ( Gazete Küpürü olarak ) benden temin edebilirsiniz.

             Bunun Kaynaklarının örneklerini aşağıda bilgilerinize sunacağım, Kaynaklar Cumhuriyet  Gazetesinin
 muhtelif  tarihlerindeki, Şeker Fabrikasının veya Sümerbankın verdiği İlanlardan alınmıştır.  

       
                         --------------------     *      -------------------- 
           *
 
                23 Ocak 1937 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sümer  Bank  Umumi  Müdürlüğünden :
     Hali Tasfiyede Uşak Terakkii Ziraat Türk Anonim Şirketine aid olup ashabı tarafından zayi edildiği 
bildirilen aşağıda isim, numara ve miktarı yazılı nama muharrer hisse senetleri yerine kaim olmak üzere
ashabına ikinci bir vesika verileceğinden eskilerinin hükmü kalmadığı ilan olunur.

                   E   S   A   M   İ                                                   Döküm            Senet            Hisse          Lira
                                                                                                 No.                  No.                            

   Uşak  Karlık Köyünden Çoban oğlu Osman                   3155                2210                 5               10.-

      "          "             "         İmam oğlu Ahmet                      3164                2219                 5               10.-

      "          "             "         Ömer, Mehmet                           7375                9920                 2                 4.-
      
      "          "             "         Ayan, İbrahim                            7377                9921                 1                 2.-

      "     Ortaköyden          Mehmet oğlu Yusuf                   7360                6299                 1                 2.-

      "              "                    Ramazan oğlu Sefer                 4238                4100                 1                 2.-

      "              "                    Hamamcı oğlu Mustafa             7307                4786                 2                 4.-

      "              "                    Deli Halil oğlu Ramazan           4238                4100                 1                 2.-

      "     Çarık Köyünden   Aziz oğlu Veli                             6489                 5510                1                 2.-

      "              "                    Serdar, Hasan Hüseyin               686                   381                3                 6.-

      "              "                    Karabekir oğlu Mehmet            7359                 9905                 1                 2.-

      "              "                    Kürt oğlu Şaban                        6552                 7117                 1                 2.-

      "              "                    Bayraktar oğlu İsmail                8137                 9980                1                 2.-

      " KüdürkülKöyündn  Kör Hüseyin, Durmuş                   781                   408                3                 6.-

      "             "                     Tokat oğlu Hüseyin                   3170                 1198                1                 2.-

      "             "                     Armağan oğlu Mehmet                809                   436                3                 6.-

      "             "                           "            "    Mehmet Çav.     1310                 1466                3                 6.-

      "     Kabaklarköyünden  Şeherli  oğlu Ali                      6469                 5556                2                 4.-

      "             "                     Bölükbaşı oğlu Ali                     6548                 7113                1                 2.-

      "             "                            "             "   Ahmed              1508                 2358                3                 6.-

      "             "                     Ali oğlu Ahmet Ali                      6479                7200                 1                 2.-

      "             "                     Himmet oğlu İsa                         6518                5572                 1                 2.-

      "             "                     Ali oğlu Ahmet                           8180                9998                 1                 2.-

                                                                                                                                               44               88.-

                                                      -------------------------   *   -----------------------                        


       

            21 . Mayıs . 1937 Tarihli Cumhuriyet gazetesi


                                                        İ L A N
           Uşak Terakkı-i Ziraat  Türk  Anonim
 Şirketi hisse senetlerini zayi eden aşağıda isimleri yazılı hissedar-ların vaki  müracaatları üzerine kendilerine yeniden iki nüsha olarak vesika verilmesi  tasfiyen 20 / 1 / 935 tarih ve 141 numaralı kararı iktizasından olduğu ilan olunur.   ( 2236 )


                             İsim ve  Adres                                             Döküm            Hisse          Hisse      Lira 
                                                                                                       No              U . No
          Sarayköy Kazasından Günaylı                                        6319           142414              2            4.- 
           Hacı Ahmet                                                                                          142415

           Aydın Vilayeti Boztucan kasabası Belediye
           Reisi Helvacızade  Ahmet Vefa                                       9830               7491          100        200.- 

           Uşak Kalfa Karyesinden Kahya oğlu Hüseyin                  19              19219             5           10.-

           Kemalpaşa Kazasından Girit Mübadillerinden
           Derviş oğlu Nami                                                             5199              13378             5            10.-

                 "                  MaliyeSandık emini Mustafa Nuri         5211              13390             5            10.-             

                 "                  Bezzaz Hafız Mahmut                             5206              13385             5            10.-

                 "                  Kasap halil                                              5200              13379           10             20.-

           Uşak'ın Ulubey nahiyesinden aşağı
           mahallesinden sıkılı oğlu Ali                                          1999                 2795         100            200.-  
                                                                                                                                             
                                                                                                                                                232            464.-
           ------------------------------------   *   -----------------------------           
 

              23 Haziran 1937 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi


                                 
S  Ü  M  E  R  B  A  N  K 
                                          Umumi Müdürlüğünden : 

     Tasfiyesi hitam bulan Uşak T. Z. T. A. Şirketine aid olup eshabı tarafından zayi edildiği bildirilen
   aşağıda isim, numara ve mikdarı yazılı nama muharrer hisse senetleri yeirne kaim olmak üzere esha
   bına ikinci bir vesika verileceğinden eskilerinin hükmü kalmadığı ilan olunur.

                                                                                           

                                                                                             
  Döküm            Senet         Hisse          Lira
                                                                                                  No.                  No.                            


    Somada Hacı Nebi oğlu Ziya                                             5434              10432              50                100.-      

    Salihli Tavaslı oğlu Celal                                                   5667              13743            25               50.-

    Uşak Bozkuş köyü Bellal oğlu Ahmed                             3089                1160              5               10.-

       "          "          "    Bellal oğlu Hüseyin                            3109                1189              2                 4.-

       "          "          "    Yakup oğ. Hüseyin ve Ahmed           3090                1161              2                 4.-

       "   Köseler köyü  Molla Ahmed zev. Alime                    1717                1673              3                 6.-

       "         "      Hacı Osman og. İbrahim                               1713                1669              3                 6.-

       "         "      Hacı Ali og. Osman                                       7220                 6965              1                 2.-

       "         "      Ali Sinan oğ. Hacı Ali kızı Hanım                 1542                 1669              3                 6.-

       "         "      Ali Sinan oğ. Hacı Ali                                    1714                 1670              9                18.-

    Uşak Sorkun köyü İmam oğlu Ahmed                                730                 1941              3                 6.-        

       "         "       Karaca Hisarlı oğ. İsmail                                727                 1938              4                 8.-

       "         "       Himmet Çavuş oğ. İsmail                               732                 1943              3                 6.-

       "         "       Kör Nasuh oğ. M. Ali                                      734                  1945              3                 6.-

       "         "       Osman oğ. Hüseyin                                        735                  1946              3                 6.-

       "         "       Ömer oğlu Süleyman                                      736                  1947              9               18.-

       "         "       Kadir oğlu Ali                                                   737                  1948              3                 6.-

       "         "       İbiş oğlu Ali                                                      743                  1954              3                 6.-

       "         "       Cümen oğlu Hasan                                          744                  1955              3                 6.-  

       "         "        Uyuz oğlu Ahmed                                           749                   1960             3                  6.-

       "         "        Ömer oğlu Mustafa                                         746                   1957             3                  6.-

       "         "        Cafer oğlu İbrahim                                        3494                     714             3                  6.-

       "  Şükraniye köyü Hacı Süleyman oğ. İsmail                  1051                   1343             3                  6.-

       "         "        Ömer Sİpahi oğlu Mustafa                            1035                   1327             3                  6.-

       "         "        Ömer Sipahi oğl Abdullah                            1036                   1328              3                  6.-

       "         "        Ömer Sipahi oğlu Nuri                                  1037                   1329              3                  6.-

       "        "         Muhtur oğlu Mehmed Ali                               6747                  6218              3                   6.-
        
                          


                
------------------------------------   *   -----------------------------           
 

           

          10  Kasım   1937  Tarihli  Cumhuriyet Gazetesi

                                S  Ü  M  E  R  B  A  N  K
                      
                                                         Umumi   Müdürlüğünden :

               15 / 11 / 1934  Tarihinden beri bankamız tarafından satın alınarak bedelleri başabaş ödenmekte 
        olan mefsuh 

                       Uşak  Terakkii  Ziraat  Türk  Anonim  Şirketi  

             Hisse senetlerinin satın alınmasına  31 / 1 / 1938  tarihine kadar devam olunacaktır.
             Henüz hisselerini Bankamıza satmamış ve bedelini almamış bulunan hissedarların 
             mezkür tarihten evvel müracaat etmeleri ilan olunur.


                      ----------------------------   *   -------------------------


       
              09 .Aralık . 1937 Tarihli Cumhuriyet Gazetesinden                                                
     
                                                                  İ L A N
                       Uşak   Terakkii    Ziraat  
                       Türk   Anonim   Şirketi

                Hisse senedini zayi eden aşagıda isimleri yazılı hissedarların vaki müracaatları Üzerine kendilerine  yeniden ikinci nüsha olarak vesika verilmesi Tasfiye Heyetinin  21 / 1 1935  tarih ve 141  numaralı kararı ikti-zasından olduğu ilan olunur.

                       Hissedarın  İsmi                                             Döküm             Senet           Adet          Lira

        Sarayköy Kazasından Çerci oğlu Mustafa Ali              6355                 7442                5            10.-

        Manisada Afyonlu Koyuncu Ahmed                              4148                 4189               50         100.-

        Uşakın Sivaslı nahiyesi Deveci oğlu Süleyman            2570                 3526               12           24.-

        Uşakın Sivaslı Nahiyesi Kınısız oğlu Mehmet               3045                 3290                 9           18.-

        Uşakın Sivaslı Nahiyesi Satır oğlu Mustafa                   2646               19402               50         100.-

        Uşak İslice Mahallesi Emirzeli oğlu  ...rif                        1575                   541                 3             6.-

                                                                                                                                                129           258.-


                  ---------------------------------   *   -----------------------------