12599

Uşak Şeker Fabrikası ile ilgili Yorumlarım - 5

         *

                   19 . Nisan 1938 Tarihli   Cumhuriyet Gazetesinden


                                    S  Ü  M  E  R  B  A  N  K
                                                Umum Müdürlüğünden :
         
           Hali Tasfiyede Uşak T. Z. T. A. Şirketine aid olup ashabı tarafından zayi edildiği bildirilen aşağıda
isim numara ve miktarı yazılı nama muharrer hisse senetleri yerine kaim olmak üzere ikinci bir vesika
verileceğinden eskilerinin hükmü kalmadığı ilan olunur.

       
    E  S  A  M  İ                                                                        Döküm        Senet        Hisse        Lira
                                                                                                         No.              No.             No.        
 

   Uşağın Reşadiye  köyü  Mustafa oğlu Talib                             3602           3868              1             2.-       
 
        "             "             "     Hüseyin oğlu Hüseyin                       3601            3867             1              2.- 

       "          Kayalı        "     Hacı Mehmedoğlu Halil İbrahim       3668            3933              3             6.-

       "              "            "     Ekiz oğlu Ali                                        3676            3938              4             4.-

       "              "            "     Kara Hasan oğlu Mehmed                 4238             4100             1              2.-

       "       Sorkun        "     Karaş Hasan oğlu Kadir Çavuş           733             1944             3              6.-

       "    Karacahisar   "     Acem Hasan oğlu Mehmed                  543             1818             3              6.-

       "             "             "     Abdil Hasan oğlu Sadık                        544             1819             3              6.-

       "             "             "     Halebli Beşir                                          545             1820             3              6.-

       "             "             "     Parmaksız oğlu Mehmed                      548             1823             3              6.-

       "      Budaklar      "     Kelleci oğlu Mehmed                           2822             3392             3              6.-

       "             "             "     Karaca oğlu Ahmed                             2823             3393             3              6.-

      "              "             "     Eyüp oğlu Eyüp                                    2824             3394             3              6.-

      "              "             "     Sarı oğlu Halil                                       2837              4007            3              6.-

      "       Yayalar         "     Çıplak oğlu Mustafa                             2648            19404            2              4.-

      "             "              "      Hacı Yusuf oğlu Hüseyin                    2659            19415            3              6.-

      "             "              "      Hacı Osman Sadık                               2664            19420            3              6.-

      "             "              "      Deli Ömer oğlu Halil                            2670             16426           3              6.-

       "            "              "      Hacı Yusuf oğlu Mehmed Ali              2674             19430           3              6.-

       "            "              "      Deli Bekir oğlu Ahmed                        2677             19433           1              2.-

       "            "              "      Derici oğlu İzzet                                   2680             19436           1              2.-

       "            "              "      Hasan oğlu Hacı Ahmed                      2988              3654            3             6.-

       "            "              "      Ramazan oğlu M.Ali ve Bayram          2994              3660          12           24.-

       "            "              "      Hatib Veli                                               2995              3661            6           12.-

   Manisa  Hacı   Hüseyin  oğlu Cevdet                                           4125              3197           25          50.-

       "            "              "         "    Şevket                                           4141              4182           25          50.-
                                            -----------------------   *    ---------------------
                     *
 
           29 . Nisan  1938 Tarihli  Cumhuriyet  Gazetesinden     

            S  Ü  M  E  R      B  A  N  K
                     Umum Müdürlüğünden :
       Hali Tasfiyede Uşak T. Z. T. A. Şirketine aid olup ashabı tarafından zayi edildiği bildirilen aşağıda
isimleri, numara ve miktarları yazılı nama muharrer hisse senetleri yerine kaim olmak üzere ikinci
bir vesika verileceğinden eskilerinin hükmü kalmadığı ilan olunur.

              
    
    E  S  A  M  İ                                                              Döküm      Senet         Hisse          Lira
                                                                                                              No.             No.          Adedi        Kr.    
   Manisa Tahirpaşa hadifi Bay bahri                                               4068            3124           100          200.-
   
   Afyon saylavı B.Ruşen Eşref                                                         4300           5336               2              4.-

   Afyon saylavı B.Ruşen Eşref refikası Saliha                                4301           5337               4              8.- 

   Salihlide Hancı Mustafa                                                                  5929           9707             50          100.-

   Uşak Genice (Yenice)? Köyü Hüseyin oğlu karısı Hanım            3630           3895              1              2.-

   Uşak Kızılhisar Köyü Ali Usta oğlu İsmail                                     6620           7185              3              6.-

   Uşak İmrez Köyü Kürt Osman                                                        4238           4100              1              2.-

   Uşak Paşacık Köyü Abdullah Bey oğlu Ali Fehmi                        5869           5317            13            26.-

   Uşak Paşacık köyü Bekir efendi oğlu Osman                         1645/3229   1601/4359      12/3           24/6

   Uşak Paşacık köyü Çengel oğlu Mehmet ve Cemile                     3231          4361               4              8.-

   Uşak Çorum köyü Ahmetcik oğlu Mehmed                                   3313           2262               3             6.-

   Uşak Çorum köyü Cafer oğlu Cafer                                                3307          2257               3             6.-

   Uşak Corum Köyü Osman oğlu Mustafa                                        3309          2258               3             6.-

   Uşak Avgan Köyü Topal oğlu Emir onbaşı                                    6649          6235               1             2.-

   Uşak Samatlar Köyü Hasi oğlu Vildan                                            1238          2145               3             6.-

   Uşak Samatlar Köyü Bey oğlu Hüseyin                                          7368          9903               2             4.-

   Uşak Samatlar Köyü Hacı Mehmet oğlu Mustafa                           1229          2134               3             6.-

   Uşak Kökez Köyü Hacı İshak oğlu hasan                                       1212          2119               3             6.-

   Uşak Azizler Köyü Tutgut oğlu Hacı Murat                                     1250          2157               3             6.-

   Uşak Karlık Köyü Ayan oğlu Salim                                                  3154          2209               5           10.-


                                       -----------------------   *    ---------------------

            *

             24 . Mayıs .1938  Tarihli  Cumhuriyet Gazetesinden 
             28 . Eylül .  1938        "                "                    "

     
     S Ü M E R    B A N K
           Umum  Müdürlüğünden : 
      Hali tasfiyede Uşak Terakkıi Ziraat T. A. Şirketine aid olupashabı tarafından zayi olduğu bildirilen aşagıda isimleri, numara ve miktarı yazılı hisse senetleri yerine kaim olmak üzere ikinci bir vesika veri-
leceğinden eskilerinin hükmü kalmadığı beyan olunur.

                                                                                                   Döküm     Hisse      Hisse        lira
                                                                                                      No.           No.        adedi         Kr
    Uşak  Karabasan Köyü  Şaban oğlu İsmail                         1402         2492            3             6.-

      "              "             "       Çortal oğlu Mustafa                      1403         2493            3             6.-

      "              "             "       Hacı Halil oğlu Hasan                   1391         2481            4             8.-

      "              "             "      Hacı Berber oğlu Ali                      1405         2495            3             6.-

      "              "             "      Şerif Berber oğlu Mustafa             1409        2499             2             4.-
   
      "              "             "      Hacı Mustafa oğlu Hasan              1789        2665             9            18.-

      "       Karalar         "      Urşan oğlu                                       2291        2547            9            18.-

      "            "               "     Hacı Hasan oğlu Ali                         2294        2550            3              6.-

      "            "               "     Karakışla oğlu Süleyman                2300        2556            3              6.-

      "            "               "     İnce arab oğlu Mustafa                    2301        2557            3              6.-

      "            "               "     Cabar oğlu İzzet                                2308        2564            3              6.-

      "            "               "     Kahveci oğlu Mehmed                      2623        2580            3             6.-

      "            "               "     Karakışla oğlu Süleyman                  5727     13542             7           17.-

      "    Kureyş            "     Koca Mustafa oğlu Veli                      3036       3276             4             8.-

      "            "               " Kara Mehmed o. Mehmet ve Selim       5353       3622           24           48.-

      "    Delihıdırlı        "     Hıdır oğlu Ali bin Hasan                     1787       2661             3             6.-

      "            "               "     Balta oğlu Hasan Hüseyin                 2288       2544             3             6.-

      "     Çokhaklı         "     Hasan Efendi oğlu Mehmed              1444       2534             3             6.-

      "            "               "     Ömer oğlu İbrahim                             1445       2535              3             6.-

      "            "               "     Ömerce oğlu Halil İbrahim                 1445       2537              3             6.-

      "            "               "     Bekir Yegen oğlu Mustafa                  1448       2538              3             6.-

      "   Karabedirler    "    Karaçoban oğlu mehmet                      1419       2508              4             8.-

      "            "               "    Gedizli oğlu çolak Mehmet                  1420       2510               2             4.-

      "            "               "    Kocaoğlan oğlu İbrahim Çavuş           1428       1518              3              6.-

      "            "               "    Çalılı oğlu  Hüseyin                               1432       2522              1              2.-

      "            "               "    Gerci oğlu Derviş Çavuş                       1437       2527              2              4.-

      "            "               "    Hacı Hasan oğlu Mevlüt                        1438       2528              3              6.-
 
      "            "               "    Hacı Musa oğlu Ali Rıza                        1441       2531              2              4.-

      "            "               "    Hacı oğlu Ahmet                                    4911     13521              3              6.-

    
      "            "               "    Esnaf oğlu Ali                                         6716      7248               8           16.-
 

                            ---------------------------   *    --------------------------


           *  
                    13 . Ekim .1938  Tarihli  Cumhuriyet Gazetesinden           


              Sümer  Bank  Umum  Müdürlüğünden :

             Hali tasfiyede Uşak T. Z. T. A. Şirketine aid olup ashabı tarafından zayi olduğu bildirile n aşagıda
isimleri, numaraları ve miktarı yazılı hisse senetleri yerine kaim olmak olmak üzere ikinci bir vesika
verileceğinden eskilerinin hükmü kalmadıgı beyan olunur.

              E  S  A  M  İ                                                                                 Döküm   Sened     Hisse    Lira
                                                                                                                      No.        No.       adedi     Kr
  Uşak Hasköyden    Hacı mehmed oğlu Hacı Mustafa                          1856      2732         9         18.-

     "            "              Dinga oğlu Hafız Mehmet                                       1872      2748         3           6.-

     "            "             Muharrem oğlu arap Mustafa                                 1869       2744         3           6.-

     "            "             Hatip oğlu Halil                                                        1879       2755         3           6.-

     "            "             Gök Ali oğlu Ali                                                        2887       2763         6         12.-

     "            "             Kara Bacak oğlu Ömer                                            1888       2764         3           6.-

     "            "             Hacı İbrahim oğlu Hacı Ali                                       1890       2766         3           6.-

     "            "             Hüseyin oğlu Osman                                                1898       2769         3           6.-

     "            "             Deli Baki oğlu Derviş Ali                                          1899       2775         3            6.-

     "            "             Hacı Halil oğlu Halil                                                  1901        2777        3            6.-

     "            "             Hacı Hüseyin oğlu Hüseyin Çavuş                         1902        2778         3            6.-

     "      Kavaklı        Köyden Hasan oğlu Mustafa                                   2136        3306         6          12.-

     "            "             İsmail oğlu Hasan                                                     2149        3319         6          12.-

     "            "             Mustafa oğlu İsmail                                                  2153         3323        3            6.-

     "            "             Veli oğlu Ahmet                                                        2154         3324        3            6.-

     "    Karakullu      Köyden Berber Selim oğlu Süleymanın Mehmet     487         3007        2            4.-

     "           "              Cakcak oğlu Hüseyin                                               1777          2653        9         18.-

     "    Dumanlı        Köyden Macar oğlu Hüseyin                                    2101         2372         3           6.-

 
                                              ---------------------------   *    -------------------------